חיי יומיום במנזר

” השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי, הודיעני דרך זו אלך כי אלך נשאתי נפשי.”

(תהילים קמג, ח)

חיי יומיום במנזר

vjornada

כדי להגשים את האידיאל שלנו של חיים המוקדשים לתפילה אנו מחפשות לשמור על הרמוניה בין שתיקה, התבודדות, חיי אחוה ושיתוף, עבודה ומנוחה. דרך החיים שלנו יחד עם כל האספקטים הקונקרטים מחויבי המציאות היא כזו שמאפשרת לנו להקדיש את מיטב הזמן לתפילה, אישית וקהילתית.