מסדר הכרמל בארץ הקודש

 “ולקחתי אתכם מן הגויים, וקבצתי אתכם מכל-הארצות והבאתי אתכם אל-אדמתכם… וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלוהים” (יחז’לו’ , כד’ כח’).

מסדר הכרמל בארץ הקודש.

hcarmeliteterresainte1 

כמו שראינו בפרק המדבר על היסטורית מסדר הכרמל, תחילתו היא בארץ הקודש פרי יוזמתם של גברים שהגיעו לארץ עם הצלבנים. מסדרי נשים בארץ הקודש הוקמו במאה התשע-עשרה. בתקופה זו חל שינוי ביחסים הבינלאומיים מה שאיפשר את חידוש כס הפטריארך הלטיני בירושלים וכן הקמתם של מוסדות וגופים נוצרים מחדש. את לידתן של מנזרי כרמליתיות בארץ הקודש צריך להבין בהקשר ההסטורי המיוחד של תקופה זו וכן הודות לנדיבותם של אנשים רבים שהכירו בשינוי והחליטו להקים מנזרי כרמליתיות בארץ הקודש, ארץ ההבטחה, שבה אלוהים בחר לשכון וערש מסדר הכרמל. הכריזמה המיוחדת של כרמל: חיי התבוננות ושליחות מקבל כאן משמעות מיוחדת: ” להיות הגויים גם הם בני ירושתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על-ידי הבשורה” (איגרת אל האפסיים, ג,’ו’). אנחנו נקראות לחיות מחדש את המסתורין של לידת ישוע, כלומר סוד ההתגלמות, ושל הגאולה בתפילה ובחיי שיתוף ואחווה, כל מנזר בהתאם למאפיינים היחודיים לו. לפיכך, בית-לחם, נצרת, ירושלים והר כרמל מגלמים דרך רוחנית אליה אנו מזמינים להצטרף את כל האנשים